Privacy verklaring Integrale Yoga Zeeland – Satja-Joega

We respecteren de privacy van onze cursisten en we gaan uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Persoonlijke gegevens worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die wij verwerken:
We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Pasfoto
• Deelname aan de lessen
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te
maken, in correspondentie en mondeling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
We kunnen eventuele gevoelige persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid mondeling delen met een andere docent wanneer dit in het belang van je begeleiding is.

Doel:
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je deelname aan onze activiteiten te registreren
• Je de juiste ondersteuning bieden tijdens de activiteiten
• Jouw betaling af te handelen
• Je op de hoogte te houden middels de nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te
kunnen voeren of te annuleren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Automatisering:
We gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

• Momoyoga, voor de registratie van je deelname aan de activiteiten en betalingen
• Exact on-line voor onze financiele administratie

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega) tussen zit.

Bewaartermijn:
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wanneer jij je uitschrijft , zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende
maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden:
We verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
We gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiligen:
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@satja-joega.nl –

Rechten:
Je hebt het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens niet meer verwerken. Het intrekken van deze toestemming
doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van
jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als je wilt
weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk
inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op
het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken
van jouw gegevens.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@satja-joega.nl

Wijzigingen:
Integrale Yoga Zeeland behoudt zich het recht om te allen tijde het privacybeleid te wijzigingen.
Bekijk de privacyverklaring regelmatig voor updates.

Wendy de Knegt is de Functionaris Gegevensbescherming van Integrale Yoga Zeeland Satja-Joega. Zij is te bereiken via info@satja-joega.nl

Klacht indienen:
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Goes, 24 mei 2018

Gratis nieuwsbrief