Kinderyoga

Lesprijs 
Per maand:       € 31,50
Per 3 maanden: € 82,50
Het 2e kind binnen één gezin
krijgt 30% korting.


Lestijd:
Zierikzee

Goes

         
Aanmelden kan via:
het aanmeldformulier of
door te bellen naar 06 48272265
(algemene nr voor alle locaties)

AANMELDEN

Kinderyoga

Tijdens een kinderyogales worden allereerst lichaamsoefeningen (hatha yoga) gedaan. Dit gaat spelenderwijs.
Veel yogahoudingen hebben dieren-namen, zoals “de kat” of “de hond” en dit maakt het voor kinderen leuk om te doen. In de jongste groep, in de leeftijd van 6 tot en met 9 jaar, worden de houdingen meestal ingeleid met een klein verhaal. Het belangrijkste doel van deze lichaamshoudingen is om de kinderen bewust te laten worden van hun eigen lichaam. Net als in de yoga voor volwassen worden ademoefeningen gedaan. Op deze manier maken de kinderen kennis met hun eigen adem, zonder deze te verstoren. Er zijn een aantal ademoefeningen die met kinderen gedaan kunnen worden.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van een gevoel van samenwerking en vertrouwen is voor kinderen belangrijk en in de lessen wordt daar aandacht aan besteed door middel van vertrouwens- en samenwerkings-spelletjes.
Ook zijn korte ontspanningsoefeningen en visualisatieoefeningen onderdeel van een kinderyogales. Het kind leert met deze oefeningen om zijn aandacht naar binnen te richten. Dit kan onder andere leiden tot een vergroting van het zelfvertrouwen en concentratievermogen in het dagelijks functioneren.
De lessen zijn erg leuk. Veel kennis over de ontwikkeling van kinderen is bij ons in huis. Wij hebben zelfs een school gehad! De kinderen die bij ons komen vinden begrip over hun gevoeligheid en hun aanleg. De ontwikkeling van hun intuïtie en hun kwetsbare bewustzijn worden nauwkeurig volgens bepaalde regels en lijnen onderwezen.

Waarom kinderyoga?

Het doel van ieder mens is “gelukkig zijn”.
Wie we ook zijn, wat we ook doen, het streven naar geluk staat voor ieder voorop.
Een mens ervaart geluk op het moment dat de buitenwereld en de binnenwereld zich bij elkaar aansluiten.
Als er een groot gat is tussen dat wat hij van binnen verlangt, voelt, ervaart en zijn uiterlijke omstandigheden, voelt hij zich niet gelukkig.
Integrale Kinderyoga beoogt het bewustworden en doen aansluiten van binnen en buiten.
Langere beoefening van de yoga kan het kind een gereedschap aanreiken waar hij de rest van zijn leven profijt van zal hebben.

Wat is kinderyoga?

Kinderen reageren vaak sterk op alle prikkels die van buiten op hen afkomen.
Hun aandacht wordt daardoor sterk naar de buitenwereld getrokken.
Integrale Kinderyoga heeft als doel het aanwijzen van de wereld die zich van binnen afspeelt en daarmee beide werelden dichter bij elkaar te brengen.
Zoals wij de buitenwereld kunnen ervaren dankzij het gebruik van de 5 zintuigen, zo kunnen wij ook de binnenwereld ervaren met gebruik van diezelfde zintuigen.

Leselementen

– Hatha Yoga (fysieke houdingen)
– Ademhalingsoefeningen
– Concentratie oefeningen
– Oefeningen voor de intuïtieve ontwikkeling
– Oefeningen voor de innerlijke ontwikkeling (o.a. visualisaties)
– Oefeningen voor de 5 zintuigen

Onze docenten

Al onze docenten zijn bevoegd en erkend en hebben de laatste certificaten van dit jaar. Om de 3 maanden zijn er bijscholingen en worden de laatste technieken, inzichten in het bewustzijn van de mens en vaardigheden naar een hoger plan getild. Veel van onze docenten zijn zeer ervaren en hebben een grote staat van dienst. 
Wij werken als enige in Nederland volgens de traditionele Yogascholing, namelijk via een geestelijke hiërarchie. Dit betekent dat kennis van leraar op leerling wordt overgedragen, niet alleen via lesmateriaal, maar vooral in stilte en bewustzijn. Op deze wijze is iedere docent zowel leraar als leerling. De laatste nascholingsbijeenkomst was op ... en had als thema: ....

Yogalessen

Gratis nieuwsbrief