Jongerenyoga

Lesprijs 
Per maand:		€ 31,50
Per 3 maanden:	€ 82,50
Het 2e kind binnen één gezin
krijgt 30% korting.

Lestijd:
Zierikzee

Goes


Aanmelden kan via:
het aanmeldformulier of 
door te bellen naar 06 48272265
(algemene nr voor alle locaties)

AANMELDEN

Jongerenyoga

Deze lessen zijn speciaal voor jongeren vanaf 12 tot en met 18 jaar.
In deze leeftijd vinden er grote veranderingen plaats in je lichaam maar ook in je gevoelens.
Op school wordt er veel van het denkvermogen gevraagd. In de yogalessen kun je leren het denken tot rust te brengen.
Veel jongeren hebben te maken met grote schommelingen en komen innerlijk en uiterlijk onder druk te staan.
Je moet er achter zien te komen wie je bent en wat je goed kunt, je persoonlijkheid moet zich gaan vormen.
Het contact met vrienden en vriendinnen wordt steeds belangrijker, maar is ook vaak moeilijk.
Het contact met ouders en broers of zussen wordt anders.
Veel jongeren hebben het gevoel dat ze niet begrepen worden.
Heftige emoties komen vaak voor.
Jongerenyoga vormt dan een rustpunt in de week.

De lessen duren 1 uur en hebben dezelfde lesopbouw als de reguliere yogalessen.

Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen

Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Men bereidt zich op de houding voor door de aandacht te concentreren. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop gericht. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn, de ademhaling en de werking. Het resultaat van Hatha yoga is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren. De energie die door de yogahouding is vrijgekomen wordt aan het zenuwstelsel toegevoegd door de rusthouding even aan te houden.

Pranayama: Ademoefeningen

Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt.
Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

Ontspanning

Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. Tijdens de
meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga wordt omschreven als “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

Onze docenten

Al onze docenten zijn bevoegd en erkend en hebben de laatste certificaten van dit jaar. Om de 3 maanden zijn er bijscholingen en worden de laatste technieken, inzichten in het bewustzijn van de mens en vaardigheden naar een hoger plan getild. Veel van onze docenten zijn zeer ervaren en hebben een grote staat van dienst. 
Wij werken als enige in Nederland volgens de traditionele Yogascholing, namelijk via een geestelijke hiërarchie. Dit betekent dat kennis van leraar op leerling wordt overgedragen, niet alleen via lesmateriaal, maar vooral in stilte en bewustzijn. Op deze wijze is iedere docent zowel leraar als leerling. De laatste nascholingsbijeenkomst was op ... en had als thema: ....

 

Yogalessen

Gratis nieuwsbrief