Agastya

De Integrale Yoga zoals wij die aanbieden, vindt zijn oorsprong in de oude Veda’s. Agastya, die de Integrale Yoga als eerste in Nederland bracht, volgde de normen zoals die daar in zijn beschreven.
 
Integrale Yoga is een yogavorm die gedaan moet worden te midden van het dagelijkse leven. De Yogi neemt zijn Godservaring mee naar buiten en manifesteert haar in zijn werken op aarde.
 
Agastya heeft altijd benadrukt dat zijn boodschap eenvoudig was en voor een ieder bereikbaar.
De rode draad door zijn lessen is de Kracht van boven. Wanneer je je instelt op deze kracht – door een concentratie in de kruin toe te passen – loop je aan de hand van de Vader, zo noemde hij dat.
Het is deze Kracht van boven, die voelbaar is als een druk in het hoofd, die het werk van de Integrale Yoga verricht en al wat je hoeft te doen is je daarop afstemmen.
 
Veel van de lessen van Agastya zijn vastgelegd in transcripties en er zijn ook diverse video’s gemaakt van webinars en Maha Yogabijeenkomsten.
Daarnaast heeft hij twee boeken gepubliceerd: Totaalbewustzijn I en II.

About Agastya

De moderne Yogi Agastya heeft vanaf het begin van zijn weg zijn innerlijke vermogens aangewend om vat te krijgen op de materie van de aarde en zodoende de mensheid te dienen.

Als kleine jongen was hij reeds bezig zijn woonplaats Naaldwijk in stukken te verdelen en noteerde dit in een schrift.
‘Er is een universele structuur in alles’, zou hij op latere leeftijd zeggen en hij mediteerde jarenlang om deze structuur te ontdekken en zichtbaar te maken – zichtbaar in de materie.
Want Integrale Yoga is een yogavorm die gedaan moet worden te midden van het dagelijkse leven. De Yogi neemt zijn Godservaring mee naar buiten en manifesteert haar in zijn werken op aarde.

Agastya kwam van het ene op het andere moment op “de weg”, zoals hij vaak vertelde. Het was een periode in zijn leven waarin hij veel verdriet had en zo diep zat….. Op een avond zat hij in de kamer en kreeg een visioen en op dat moment werd hij voorzien van een enorme geestelijke kennis, ineens. Later vertelde hij wel eens dat hij toen al wist wat hij nu weet.
Hij begon met geestelijk genezen omdat Jezus zijn voorbeeld was en hij er van overtuigd was dat alles mogelijk was. Na het genezen van een spatadertje ging het als een lopend vuurtje en hij kreeg al snel hele zware gevallen op de deurmat. Toen hij al mediterend op Jezus bij een vrouw die opgegeven was een kankergezwel zo groot als een sinaasappel had laten verdwijnen, was zijn vermogen als genezer bevestigd.
Later zou hij zijn kennis en ervaring van het geestelijk genezen uitwerken in de Meesteropleidingen Geestelijk Genezen en Hogere Geneeskunde.

Agastya kwam in aanraking met het Westers Soefisme van Inayat Khan. Toen hij een dag vrij wilde nemen van zijn werk om een lezing van Pir Vilayat Khan bij te kunnen wonen en geen vrij kreeg, heeft hij zijn baan opgezegd.
Deze ontmoeting met de oude Vilayat heeft hem de meest kostbare ervaring van zijn leven gegeven, een ervaring waarover hij altijd sprak met grote emotie en dankbaarheid.

Vanuit de eerste yogalessen aan de Provenierssingel in Rotterdam ontstond het Centrum voor Integrale Yoga aan het Eendrachtsplein. Het waren gezegende en vruchtbare jaren voor de Integrale Yoga.

Toen de mens zich nog aan het verwonderen was over zijn elektrische typemachine, was Agastya al in het bezit van een computer en één van de eerste mobiele telefoons. Hij was altijd op de hoogte van de allernieuwste technologieën en maakte er gebruik van.
Hij zei eens: “Als je iets wilt veranderen op aarde, dan moet je er deel van uitmaken.”

Een Integrale Yogi staat met een been op aarde en met het andere been in de hemel of zoals Sri Aurobindo zei: “Hoog ontmoet laag. Alles is één enkel plan.”

Er werd een Integrale peutersoos opgericht die gevestigd was aan de Waterloostraat in Rotterdam Kralingen. De peutersoos groeide uit tot een echte basisschool op grondslag van de Integrale Yoga.
Het pand werd gevestigd in de Bethlehemstraat, ook in Rotterdam Kralingen.

Er groeide een leefgemeenschap in Doetinchem die Agastya “Vedastad” noemde. Er waren verbouwingen nodig om half afgebouwde recreatiewoningen bewoonbaar te maken.
In Vedastad werd de Eerste Nederlandse Integrale Ayurvedische Kliniek opgericht en gehuisvest.

Agastya kwam in aanraking met het zakenleven, iets wat hij nooit voor mogelijk had gehouden.
Hij maakte kennis met de wereld van vastgoed en adviezen.
Het kwam op zijn pad en hij aanvaardde alles wat op zijn pad kwam als God’s wil.
Er volgde een enorme afdaling, de materiële modder bracht de nodige moeilijkheden teweeg.
Deze moeilijkheden brachten o.a. de activiteiten van Integrale School en de Ayurvedische kliniek die inmiddels naar Scheveningen was verhuisd, tot een einde.

Via een bevriende professor ging Agastya zijn belangstelling voor financiële stromingen een creatieve vorm geven.
Dit resulteerde in een softwareprogramma voor beleggers en uiteindelijk in een beursbedrijf waarin hij enkele jaren werkzaam is geweest.
Hij zag koersen bewegen onder invloed van de twee krachten van het Goddelijke: de aantrekkingskracht en de stuwkracht en heeft deze omgezet in wiskundige formules.

Een ander onderwerp van zijn belangstelling dat een materiële omslag kreeg in een softwareprogramma was de opbouw van de mens en het Universum.
Agastya ontwierp een besturingssysteem voor bedrijven met daarin de zeven niveaus die in alles zijn terug te vinden.
“Wanneer de mens hoofdpijn heeft, merkt hij dat direct. Wanneer een bedrijf hoofdpijn heeft, merkt het dat pas bij de volgende jaarcijfers. Dat kan anders!”
Het door Agastya ontworpen programma is bedoeld voor bedrijven om tot een beter bestuur te komen.
Wanneer er beter bestuurd kan worden komt dat uiteindelijk ten goede aan de mensheid.
Al zijn materiële werkzaamheden hadden ten doel op één of andere wijze de mensheid te kunnen dienen.
In navolging van De Moeder was hij steeds gericht om de financiële stromingen om te kunnen buigen voor het Goddelijk werk.

Agastya heeft altijd ‘fysiek’ gemediteerd. Dat betekent dat hij mediteerde op zijn eigen materie en de invloed onderzocht op de materie om hem heen.
“Hoe krijg je invloed op de materie van de aarde vanuit je kamer?” vroeg hij zich af.
In de voetsporen van Sri Aurobindo en de Moeder leefde hij de Integrale Yoga zo mogelijk iedere seconde van de dag en van de nacht. Zijn lichaam had te lijden onder de Yogische transformatieprocessen en onderging dezelfde verschijnselen als dat van Sri Aurobindo. Zoals de Moeder schreef over het stopzetten van de werking van de gewone fysieke organen zodat de werking overgenomen kon worden door een andere werking, zo waren de fysieke ervaringen de laatste 17 jaren.

Agastya beschreef dat altijd als volgt: Het geestelijk lichaam zal zijn licht en kracht overbrengen op het fysieke lichaam en uit deze processen ontstaat een nieuw lichaam: dat wat Sri Aurobindo het Supramentale lichaam noemde. En met Sri Aurobindo kunnen we zeggen: “Ze zullen niet zien tot het gedaan is.”
Agastya sprak in zijn lessen regelmatig over de werking van het Supramentale op aarde. Dan vertelde hij: het is de werking van het Licht op aarde dat alles op zijn kop doet staan. Het waarheidsbewustzijn doet alle onwaarheid aan het licht komen, systemen die niet op waarheid rusten zullen omvallen. Waar vroeger zaken in de doofpot werden gestopt, kan dat nu niet meer.
Hij had om deze reden een grote belangstelling voor alle gebeurtenissen op aarde.

Agastya gaf de laatste jaren Meesteropleidingen:
Geestelijk Genezen en Hogere Geneeskunde; Hoger dan Yoga I en II en de Meesteropleiding Supramentale Yoga.
Hierin konden zijn leerlingen hem als Meester ontmoeten, zijn yogische kennis en ervaring delen en de meest bijzondere ervaringen opdoen.

In augustus zei hij: “Er staat iets te gebeuren, ik weet niet wat. Ik kan niet werken, de pijl is afgeschoten. Ik kan alleen maar wachten.”
In diezelfde tijd riep hij zijn beursbedrijf nieuw leven in, ontwikkelde een plan voor de gemeente Rotterdam om de huizencrisis aan te pakken en vergaderde met de medewerkers van het softwarebedrijf.

Op 27 november 2012 was het karma dat nog op het fysieke lichaam rustte afgelopen en maakte hij in zijn geestelijk lichaam de reis naar het beloofde land.
Tegen degenen die hij achterliet zei hij dikwijls: “Als het zover is, maak je over mij geen zorgen. Daar waar ik naartoe ga is het zo mooi, dat kun je je niet voorstellen. Ik ga naar God mijn Vader.”
 

Gratis nieuwsbrief